Χρωματολόγιο Λούστρων

Οι ξύλινες πόρτες μπορούν να φινιριστούν βάσει του τυποποιημένου χρωματολόγιου μας. Τα φινιρίσματα μπορούν να είναι σε διάφανη βαφή, ή σε βαφή λάκας πόρου.

ΠΑΛΕΤΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ:

Σημ.: Οι βαφές ενδέχεται να διαφέρουν, λόγω των φυσικών ιδιοτήτων των ξύλων.